Vòng hoa NA01

700.000 

Hiện nay tại tp Vinh Nghệ An các vòng hoa tang lễ đã có những sự thay đổi cụ thể các vòng ovan truyền thống dần dần đã thay thế bằng những mẫu kiểu sài gòn. Để phù hợp với ngân sách của từng khách hàng, chúng tôi xin giới thiệu mẫu cắm này.

Danh mục: