Bức Trướng

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Ngoài vòng hoa tang lễ thì bức trướng là mặt hàng được khách hàng quan tâm.

Bức trướng đã có từ rất lâu rồi, ngày xưa người ta rất trọng văn nho, đối liễn, cho nên những người con trai, con gái đều có câu đối khóc cha, vợ khóc chồng và cả anh em cũng có thể khóc lẫn nhau.viết bằng lơ xanh hoặc chữ đen trên vải trắng hoặc vải đen.

Câu thơ đối ở bức phướn viếng đám tang lễ

Nếu Ông/Bà Thông gia mất thì chúng ta dùng câu đối ” Thông gia chia ngã sầu ly biệt, con cháu hai nhà năng nhớ thương”
Còn bố mẹ của ông bà thông gia mất thì dùng câu đối ” Bóng hạc xe mây về cõi phật, để lại trần gian phúc cháu con”

Bức trướng viếng ông bà thông gia

Nếu ông / bà thông gia mất thì bức trướng dùng để đi phúng viếng là rất thích hợp nhất. Phù hợp với yếu tố lịch sử cũng như phong tục tập quán có từ xa xưa.