Bức trướng viền đen

400.000 

Bức trướng viền đen chất liệu vải phổ thông. Hình phật và câu đối hai bên đều in lên.

Danh mục: