Bức trướng Màu Mận Quân

600.000 

Bức trướng màu mận chín kích thước 1m cao 1m67. Câu đối và hình phật được thêu sẵn. Còn nội dung đi viếng thì mình in sơn vàng hoặc thêu. Rất thích hợp cho việc đi viếng thông gia hay công ty đều thích hợp.

Ngoài tên gọi bức trướng thì một số vùng gọi là bức liễn.

Mã: BTMQ Danh mục: