Chính sách bảo mật

Xin cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ cửa hàng vòng hoa viếng trong thời gian qua. Có thể sự tin yêu của khách hàng là chìa khóa thành công của chúng tôi. Chính vì thế những thông tin của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi quý khách đăng ký tài khoản hoặc đặt hàng trực tiếp tại Shop hoa tươi chúng tôi , thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

– Địa chỉ Email

– Tên

– Số điện thoại

– Địa chỉ giao hàng

– Nickname

Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Shop hoa tươi chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.