Bức trướng viền vàng

600.000 

Kích thước 95 × 165 cm
Danh mục:

Bức trướng tang lễ viền vàng, câu đối hai bên và hình phật được nhà sản xuất trướng thêu lên. Còn nội dung người đi viếng chúng tôi in sơn vàng lên.

Chiều cao 167cm. Rộng 95cm.