Bức trướng Màu Mận Quân

600.000 

Bức trướng màu mận chín kích thước 1m cao 1m67. Câu đối và hình phật được thêu sẵn. Còn nội dung đi viếng thì mình in sơn vàng hoặc thêu. Rất thích hợp cho việc đi viếng thông gia hay công ty đều thích hợp.

Ngoài tên gọi bức trướng thì một số vùng gọi là bức liễn.

Mã: BTMQ Danh mục:
Rất nhiều khách hàng phân vân không biết ghi như thế nào lên bức trướng. Shop sẽ phân ra các trường hợp để khách hàng nắm rõ.
#TH người mất là bố mẹ của thông gia. Chúng ta thường hay gọi là các Cụ.
– Gia đình Ông Bà Tiến Hằng Thông gia với Ông Bà Hiếu Trang Kính viếng hương hồn cụ.
– Gia đình  tại Thái Bình Thông Gia với Ông Bà Tiến Trang Kính viếng hương hồn cụ. ( Nếu khách hàng không thích ghi tên người đi viếng có thể áp dụng cách này).
Câu đối thích hợp ” Bóng hạc xe mây về cõi phật – Con cháu hai nhà nặng nhớ thương”
#TH người mất là ông bà thông gia.
– Gia đình Ông Bà Tiến Hằng Thông gia Cùng các con cháu Kính Viếng Hương Hồn Ông/Bà.
– Gia đình ông bà Thông Gia tại Đà Nẵng Kính Viếng Hương Hồn Ông/ Bà.
Câu đối thích hợp ” Thông gia chia ngã sầu ly biệt – Con cháu hai nhà nặng nhơ thương”
# TH viếng người thân trong gia đình của mình
– Gia đình Các Con Cùng Các Cháu, Chắt Kính Viếng Hường Hồn Mẹ( Bố),Bà(Ông),Cụ.