Bức trướng Màu Mận Quân

600.000 

Bức trướng màu mận chín kích thước 1m cao 1m67. Câu đối và hình phật được thêu sẵn. Còn nội dung đi viếng thì mình in sơn vàng hoặc thêu. Rất thích hợp cho việc đi viếng thông gia hay công ty đều thích hợp.

Ngoài tên gọi bức trướng thì một số vùng gọi là bức liễn.

Mã: BTMQ Danh mục:

Câu đối bức trướng tang lễ này câu đối hai bên cũng rất quan trọng. Nếu ông bà thông gia mất thì chọn câu đối ” Thông gia chia ngã sầu ly biệt, Con cháu hai nhà nặng nhớ thương”

Nếu bố mẹ của ông bà thông gia mất thì chọn câu đối ” Bóng hạc xe mây về cõi phật , để lại trần gian phúc cháu con”.

Còn công ty đi lại nhiều câu đối khác nữa.