Lẵng hoa đám tang

Showing all 5 results

Showing all 5 results

Nếu các bạn đang tìm những lẵng hoa viếng tang lễ thì xem những sản phẩm của chúng tôi. Với sử dụng hoa lan vàng và lan trắng các bạn cần chú ý.

Lẵng hoa lan vàng viếng tang lễ

Hiện nay các lẵng hoa lan vàng được rất nhiều khách hàng đặt đặc biệt là gia chủ. Việc trang trí chỗ không gian viếng bằng 2 cây lan vàng đặt hai bên sẽ làm chỗ viếng trở nên sang trọng.

Lẵng lan vàng thích hợp cho người mất đã lập gia đình.

Lẵng hoa lan trắng viếng tang lễ

Nếu người chưa lập gia đình thì các bạn sử dụng mẫu lan trắng nhé.