Bức Trướng

Ngoài vòng hoa tang lễ thì bức trướng là mặt hàng được khách hàng quan tâm.
Bức trướng đã có từ rất lâu rồi, ngày xưa người ta rất trọng văn nho, đối liễn, cho nên những người con trai, con gái đều có câu đối khóc cha, vợ khóc chồng và cả anh em cũng có thể khóc lẫn nhau.viết bằng lơ xanh hoặc chữ đen trên vải trắng hoặc vải đen.
Ví dụ nếu Ông/Bà Thông gia mất thì chúng ta dùng câu đối ” Thông gia chia ngã sầu ly biệt, con cháu hai nhà năng nhớ thương”
Còn bố mẹ của ông bà thông gia mất thì dùng câu đối ” Bóng hạc xe mây về cõi phật, để lại trần gian phúc cháu con”.
#TH người mất là bố mẹ của thông gia.
– Gia đình Ông bà Hung Châu Thông gia với Ông Bà Tiến Trang Kính viếng hương hồn cụ.
– Gia đình  tại Hà Nội Thông Gia với Ông Bà Hải Trang Kính viếng hương hồn cụ. ( Nếu các bạn không thích ghi tên người đi viếng có thể áp dụng cách này).
#TH người mất là ông bà thông gia.
– Gia đình ông bà Hải Trang ( Thông Gia) cùng các con cháu Kính Viếng Hương Hồn Ông/Bà.
– Gia đình ông bà Thông Gia tại Hà Nội Kính Viếng Hương Hồn Ông/ Bà.
# TH viếng người thân trong gia đình của mình
– Chồng, Các Con Cùng Các Cháu, Chắt Kính Viếng Hường Hồn Vợ, mẹ, bà, cụ!